Երևանյան պարտիզանը և “Հակագյորմամիշ” գործողությունը 

Երևանի հետագա զարգացումը չսահմանափակված վայրի կապիտալիզմի ուղով կարող է բերել մեր հասարակությանը դեռևս անծոնոթ մի շարք երևույթների առաջացմանը: Դրանցից կարող է լինել, օրինակ, “քաղաքային պարտիզանի” հանդես գալը: (More …)