Tagged: ազգայնականություն Toggle Comment Threads | Ստեղնաշարի կարճատներ

 • ustahrant 11:41 pm on 2010/04/29 Permalink | Պատասխանել
  Tags: , , ազգայնականություն, գլոբալիզացիա, , կոսմոպոլիտիզմ, , , , , ,   

  Ինչո՞ւ են հայերը վախենում գլոբալացումից 

  ustahrant.wordpress.com -ի Էքսկլյուզիվ (https://ustahrant.wordpress.com/2010/04/26/exclusive/)

  Ինձ թվում է նրանից է, որ հայերը հայ չեն, այլ «ռուս» են:

  Ինչո՞ւ եմ էդպես կարծում:

  Եթե պատմականորեն ենք նայում, ապա նախկին դարերի մշակութային համաշխարհայնացման բոլոր միտումներից հայերը հիմնականում շահել են, եթե չասենք ավելին (More …)

   
  • Hovhannes 3:47 ա. on 2010/04/30 Permalink | Պատասխանել

   excellent points!

  • aklambosti 6:37 ա. on 2010/04/30 Permalink | Պատասխանել

   Լավն են փոսթերդ ))))

  • ustahrant 9:48 ա. on 2010/04/30 Permalink | Պատասխանել

   Մերսիներ:)

  • Մարիա Լազարևա 9:45 ե. on 2011/12/22 Permalink | Պատասխանել

   Պատմության ընթացքում տեղի ունեցած գլոբալիզացիայի օրինակները դիպուկ եք առանձնացրել: Սակայն այդքան էլ համամիտ չեմ այն մտքի հետ, որ մենք` հայերս, պետք է ընդունենք գլոբալիզացիան այդպես գրկաբաց: Երանի միայն լավ բան սովորելով լիներ համաշխարհայնացման գործընթացը: Ցավն այն է, որ լավը վատից, թացը չորից լավ չենք տարբերում, ինչի արդյունքում կյուրացնենք այնպիսի եվրոպական արժեքներ, որոնք դեմ են, վտանգավոր են մեր ինքնության համար: Դուք նման նախադասություն եք գրել. “Այն ինքնությունը, որը դարերի ընացքում ունեինք, ինչպես տեսանք համաշխարհայնացումների արդյունք էր”: Համաձայն չեմ, որ մեր ինքնությունը այդպես միջմշակութային շփումների, համաշխարհայնացման արդյունք է: Ճիշտ է, փոխազդեցությունները միշտ էլ իրենց գործն արել են, ազդել են մեր ազգային նկարագրի վրա, սակայն փոխազդեցություններին ու գլոբալիզացիային նման մեծ դեր տալն ու սեփական ազգային ինքնությունը նսեմացնելը նույնիսկ կոսմոպոլիտության չի տանի:

  • Rayford Tuggle 4:46 ե. on 2019/05/09 Permalink | Պատասխանել

   Hi guys

   I can scrape all the vape shops in your country using my very powerful servers, thousands of dedicated proxies and my custom built software.

   I will scrape the likes of Google maps, Yellow Pages, Search Engines and other places.

   Scraping your own leads is by far the best way to get fresh and up-to-date leads than buying pre-made vape shop databases and email lists.

   If your country is not listed, please order the UK gig if you are based in Europe. For other places, please order the Canada gig.

   You will receive an Excel spreadsheet with:

   vape shop names
   addresses
   e-mails
   telephone numbers
   social media links
   websites

   *provided vape shops contain this data.

   Just to let you know, the software that I will be using is Yoggy’s Money Vault Search Engine Scraper and E-Mail Extractor. This is literally the most powerful web scraper in the world that can produce insanely accurate and comprehensive leads!

   You can learn more and order at https://www.fiverr.com/natalycox/scrape-vape-shop-emails-and-leads-for-you

   Cheers

 • ustahrant 10:44 pm on 2007/07/14 Permalink | Պատասխանել
  Tags: , ազգայնականություն, , , , ոճ   

  Երեւանը եւ Չերեւանը 3. Ճարտարապետությունը եւ գաղափարախոսությունը 

  Թամանյանի Երեւանը սկսվում է շրջանակաձեւ նախագծից։ Նախագծի ընդհանուր շրջանակաձեւոթյան հետ կորելացվում է կոնկրետ ճատարապետական լուծումների` դալանների, կամարների, “թամանյանական ոճի” շենքերի պատոհանների կլորությունը։ Շրջանակաձեւ հատակագիծը, շրջանակը ընդհանրապես, ինչպես դժվար չէ կռահել կապված է վերադարձի, վերածծնդի հասկացողությունների հետ։ Վերածծնդի գաղափարը դասականության (այդ թվում եւ նորդասականության) կարեւորագույն տարրն է եւ այդ առումով պատահակն չէ, որ նորդասական ճարտարապետությունը, որի արտահայտումներից է նաեւ “թամանյանական ոճը” հակված է շրջանակային ձեւերին։ (More …)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Պատասխանել
e
Խմբագրել
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Չեղարկել