ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՀԻՄՔԻ ՓՆՏՐՏՈՒՔՈՎ 3 

3. Կովկասյան ինքնության ներքին պատմամշակութային «կոդը»

3.1. Նախապատմությունը (Արգիշտին` «առաջին կովկասցի») (More …)